Wet van Archimedes

De wet van Archimedes luidt:
De opwaartse kracht die een lichaam in een vloeistof of gas ondervindt is even groot als het gewicht van de verplaatste vloeistof of gas.

Bron:Youtube