Atmosferische druk

Hoewel wij het soms niet beseffen, gaan we steeds gebukt onder een zware last. De atmosfeer die rond de aarde hangt heeft immers een bepaald gewicht.

Lucht is een gas dat hoe ijl het ook mag zijn, nog steeds bestaat uit atomen en moleculen die een massa en gewicht hebben (1 l lucht weegt 1,29 g of afgerond 1,3 g). In de atmosfeer hebben we een opeenstapeling van luchtlagen. Elke luchtlaag drukt op de luchtlaag eronder. Hoe dichter je bij zeeniveau komt, hoe meer luchtlagen en dus hoe groter het gewicht van de atmosfeer. Wanneer een kracht (gewicht) wordt uitgeoefend op een oppervlak, dan spreken wij van druk. In dit geval hebben wij het gewicht van de atmosfeer op het aardoppervlak en wij spreken dan ook over de atmosferische druk.

 

Samenstelling van lucht

GAS SYMBOOL AANDEEL
ZUURSTOF O2 20,97 %
STIKSTOF N2 79,00 %
KOOLSTOFDIOXIDE CO2 0,03 %
Er zijn tevens een aantal andere edelgassen in de lucht aanwezig.

De atmosferische druk (Patm) is afhankelijk van de hoogte waarop je je bevindt en ook van de weersomstandigheden. In normale omstandigheden en op zeeniveau bedraagt deze druk steeds 1,013 bar. In de meteorologie spreekt men dan over 1013 mbar. Om onze berekeningen met drukken te vergemakkelijken, nemen wij steeds de afgeronde waarde namelijk een atmosferische druk van 1 bar