Pneumatorax

(lucht in de borstholte, klaplong)

Indien niet alleen een longblaasje, maar tevens het longvlies scheurt, stroomt lucht in de borstholte.  Bij iedere inademing kan de hoeveelheid lucht in de borstholte toenemen, waardoor de long dichtklapt (klaplong).  Dit is te zien, doordat de borstkas aan die kant niet (of weinig) beweegt.

Verschijnselen

De verschijnselen van pneumothorax treden gewoonlijk onmiddellijk op.

voor de duiker:

plotselinge pijn aan de getroffen kant van de borstkas (die erger wordt bij inademen);
kortademigheid.

voor anderen:

blauw verkleurde huid of tong (cyanose);
versnelde ademhaling t.g.v. tekort aan lucht;
eventueel shock.