Middenoorbarotrauma

(tegengestelde van squeeze)

Oorzaak

lichte verkoudheid voorafgaande aan het duiken;

langdurig gebruik van neusdruppels ter behandeling van een verstopte neus.

Gevolg

Verstopte buis van Eustachius, waardoor tijdens het opkomen relatieve overdruk in het middenoor ontstaat.  Het trommelvlies wordt naar buiten gebogen door de expanderende lucht in het middenoor.

Door langdurig gebruik van neusdruppels of neusspray (langer dan tien dagen) treedt soms een omgekeerd effect op, bestaande uit zwelling van de slijmvliezen in plaats van het beoogde slinken ervan.

Het afdalen gaat nog redelijk zij het vaak wel met moeilijkheden met het “klaren” maar tijdens het opkomen ontstaan de problemen.

Verschijnselen

voor de duiker:

gevoel van druk in het oor
pijn in het oor (afnemend bij iets afdalen)
duizeligheid (t.g.v. stimulering van het evenwichtsorgaan door de overdruk)
oorsuizing
slechthorendheid na het opkomen

voor anderen:

slechthorendheid
rood opbellend trommelvlies
soms trommelvliesperforatie: bloed in gehoorgang

Preventie

niet duiken bij verkoudheid, indien het klaren niet goed mogelijk is
langzaam gecontroleerd opkomen
neusdruppels of neusspray nooit langer dan tien dagen achtereen gebruiken