Overdrukbarotrauma

Bij het opkomen neemt de omgevingsdruk af Als luchthoudende lichaamsholten tijdens de duik wel zijn geventileerd, maar voor of tijdens het opkomen afgesloten raken, zal de druk in deze holten hoger worden dan de omgevingsdruk.  Om dit drukverschil te compenseren zal het volume van deze holten groter moeten worden (p x V = C).  Als volumetoename niet mogelijk is, zal de “lucht onder overdruk” trachten te ontsnappen.  Kan dit niet via natuurlijke weg, dan kunnen de weefsels scheuren; wij spreken dan van overdrukbarotrauma.