Sinussqueeze

Oorzaak

De belangrijkste neusbijholten (twee in het voorhoofd boven de ogen en twee in bovenkaak onder de ogen) staan door middel van smalle kanalen in verbindingneusholte .Wanneer de slijmvliezen zijn opgezet (meestal ten volge van een verkoudheid) kunnen één of meerdere van deze holten worden afgesloten.

Oorzaken zijn:

(allergische) verkoudheid;
bovenste luchtweginfectie;
poliepen;
  roken (verhoogt de kans op verstoppingen).

Verschijnselen

voor de duiker:

toenemende pijn in het voorhoofd, achter de ogen, of in de bovenkaak tijdens het afdalen;
opkomen doet de pijn meestal verminderen, maar soms blijft een doffe pijn bestaan.

voor anderen:

soms bloed uit neus en/of mond of in het masker.

Preventie

Sinussqueeze kan worden voorkomen door

niet te duiken als men verkouden is
neusafwijkingen te laten corrigeren
langzaam af te dalen