Middenoorsqueeze

Middenoorsqueeze

Dit is de meest voorkomende ziekte bij duikers. middenoorsqueeze wordt veroorzaakt doordat de duiker de druk in zijn middenoor niet gelijk kan maken met de omgevingsdruk.

Dit gelijkmaken van de druk is nodig bij afdalen (bij opstijgen gebeurt het meestal automatisch) omdat de omgevingsdruk dan toeneemt, dit gebeurt meestal met de Vasalva manoeuvre: persen met open glottis en de neus dichtgedrukt.  In duikersjargon heet dit “klaren van de oren”.

Oorzaak
Middenoorsqueeze ontstaat, als de druk in het middenoor niet gelijk is gemaakt met de omgevingsdruk (niet kunnen klaren) via de buis van Eustachius.

normaal gaat de buis van Eustachius open bij een drukverschil tussen de mond-neusholte en de middenoorholte van 0,03 bar. Het opengaan wordt teweeggebracht door slikken of persen op de neus.
Als de buizen van Eustachius geblokkeerd zijn, kan men de druk niet vereffenen.
Verstopping van deze buizen wordt veroorzaakt door verkoudheid, allergie of afdalen tot het punt, waarop de buizen niet meer geopend kunnen worden (te laat klaren). Dit kan al gebeuren bij een diepte van 1,2 meter.

Verschijnselen
voor de duiker:

Niet kunnen klaren tijdens het afdalen.

Men voelt in het begin een steeds erger wordende pijn tijdens het afdalen. Deze pijn wordt veroorzaakt door rek van het trommelvlies. Als de duik niet wordt afgebroken kan tussen 1½ en 1 0 meter waterdiepte het trommelvlies scheuren. Hierdoor wordt de druk onmiddellijk vereffend; water stroomt de middenoorholte binnen. De pijn is nu over, maar men wordt meestal duizelig en misselijk vanwege het koude water, dat langs de evenwichtsorganen stroomt.  Dit is meestal niet gevaarlijk, en de duizeligheid en misselijkheid nemen af, als het water de temperatuur van het lichaam aanneemt. Als de duiker aan de oppervlakte is gearriveerd, heeft hij een onaangenaam vol gevoel in het oor. Er kan ook wat bloed uit de neus komen of in de mond-neusholte aanwezig zijn.  Men kan ook een soort van doofheid ervaren.

voor anderen:

vocht achter het trommelvlies;
bloeding in of achter het trommelvlies;
geperforeerd trommelvlies;

soms bloed uit het oor;
soms verminderd gehoor;
soms water in de keel en verslikken.

Preventie

Wanneer tijdens het afdalen de oren niet kunnen worden geklaard breek dan de duik af!