Gebit

Tandsqeeze

Oorzaak

Er zijn verschillende verschijningsvormen van tandsqueeze.  De eerste vorm vindt plaats, als er zich luchtholten bevinden bij de wortels van slechte tanden.  Deze holten vullen zich tijdens de afdaling met bloed of weke delen van het tandvlees. Vaak is de pijn voldoende om de duik meteen te staken.  Als men de duik niet staakt, kan het voorkomendat bij het opkomen de expanderende (uitzettende) lucht het bloed niet kan verdrijven, hetgeen ook pijn veroorzaakt.

Een tweede vorm ziet men, als er een luchtholte in de tand onder een vulling aanwezig is. Het drukverschil kan de oorzaak zijn van een imploderende tand bij de afdaling. Snelle afdalingen verhogen de kans op deze soort tandsqueeze.

Verschijnselen

Pijn in tanden of kiezen, soms in de gehele kaak.

Preventie

Goede gebitsverzorging (drukvaste vullingen);
Bij behandeling door de tandarts, zeggen dat men duiker is.