Binnenoorsqueeze

Met binnenoorsqueeze bedoelt men het scheuren van de ovale venster- of ronde venstermembranen in het inwendige oor, waarbij het laatste het meeste voorkomt.  In de literatuur wordt ook wel gesproken over fistel of ruptuur (scheur) van het ronde of ovale venster.

Oorzaak

De vensters kunnen scheuren, indien men te krachtig klaart.  De kans op een binnenoorsqueeze is verhoogd bij duikers die problemen hebben met “het klaren”.

Het ovale venster kan ook worden beschadigd door de stijgbeugel, bijvoorbeeld bij een fase-overdruk in het middenoor, waardoor een dislokatie van de gehoorbeentjes optreedt met een “verscheuring” door de stijgbeugel van het ovale venster (tijdens het opkomen!) of te krachtig klaren.

Verschijnselen

Bij een binnenoorsqueeze is er sprake van een gevoel van verstopping in het desbetreffende oor, oorsuizen, draaiduizeligheid (langdurend), desoriëntatie en moeilijkheden met het coördineren van bewegingen (een valneiging naar de aangedane zijde).

Ook kan een onmiddellijke of vertraagde doofheid voor hoge frequenties optreden.

Vaak is er sprake van misselijkheid en braken.  De verschijnselen van een binnenoorsqueeze treden over het algemeen direct op, zij kunnen echter ook pas optreden aan het einde, of zelfs langere tijd na het beëindigen, van de duik. Dit wordt veroorzaakt door een “vertraagde” lekkage van het vocht uit het binnenoor.

 Preventie

Wanneer men problemen heeft met het “klaren van de oren”, moet men langzam afdalen of zelfs enige meters opstijgen. Voorkomen moet worden dat men te krachtig (explosief) klaart.