Nitrox

Wat is Nitrox eigenlijk?

Nitrox is elk mengsel van stikstof (nitrogen) en zuurstof (oxigen). De meest bekende vorm van nitrox is dus eigenlijk lucht (met 21% zuurstof en 79% stikstof). In de praktijk wordt de term nitrox gebruikt voor elk mengsel met meer dan 21% zuurstof. De officiele term voor dat soort mengsels is Enriched Air Nitrox (of: verrijkte lucht) De afkorting die wordt gebruikt is EANx. Op de plaats van de “x” staat dan het percentage zuurstof dat in het mengsel zit. Bijvoorbeeld een mengsel met 32% zuurstof, en dus 68% stikstof wordt geschreven als EAN32.

Wat zijn de voordelen van Nitrox?

Zoals je weet van je Open Water opleiding wordt de tijd die je op een bepaalde diepte kunt verblijven zonder zogenaamde decompressie stops te hoeven maken, in eerste instantie bepaald door de hoeveelheid stikstof in je lichaam (de nultijd). Wanneer je dus minder stikstof inademt, dan wordt de nultijd langer. Ideaal voor wrakduiken op de Noordzee! Hierdoor wordt ook de kans op decompressieziekte minder,net zoals de kans op stikstofnarcose.

Wat zijn de nadelen van Nitrox?

Voor niets gaat de zon op… Er zijn ook nadelen. Zo wordt zuurstof op een geven moment giftig, namelijk wanneer je te lang onder een bepaalde druk zuurstof ademt en wanneer de (partiele) druk van zuurstof te hoog wordt. De partiele druk van zuurstof (die nooit hoger dan 1,6 bar mag worden) bepaalt dan, afhankelijk van het EANx mengsel, meteen de maximale diepte die je met het mengsel kunt duiken. Dit wordt de MOD genoemd (Maximum Operating Depth). Je krijgt hierdoor met andere tabellen te maken (RDP’s) en wat formules. Het plannen van een duik wordt wat moeilijker vergeleken met een gewone luchtduik.

Heb je speciale apparatuur en flessen nodig voor Nitrox?

Ja en nee. Voor mengsels tot 40% zuurstof (EAN40) heb je geen speciale automaat en manometer nodig. Daarboven wel: dan moeten je spullen zuurstof zuiver zijn. De meeste leveranciers hebben kitjes om je automaat en manometer zuurstof zuiver te maken. Je flessen kunnen ook gebruikt worden tot EAN40, mits ze gevuld worden met een zogenaamd membraan systeem. Wil je vullen met behulp van partial blending, dan moeten ook je flessen zuurstof zuiver zijn.