Zuurstoftekort

Zuurstoftekort

HYPOXIE, ANOXIE

Te weinig zuurstof is schadelijk. Zuurstof is nodig voor de energievoorziening van het lichaam.  Organen, die veel werk verrichten, hebben veel zuurstof nodig.  Deze organen zijn de hersenen, de lever, de nieren en het hart.  Zij worden ook het eerst getroffen door een tekort aan zuurstof

De huid, spieren en botten lopen minder kans op beschadiging,'omdat deze normaal zuurstofgebruiken.

Oorzaak/gevolg

Zuurstoftekort kan verschillende oorzaken hebben:

bullet

Onvoldoende zuurstoftoevoer door bijvoorbeeld een onjuist gasmengsel of het niet goed functioneren van de apparatuur

bullet

Onvoldoende ventilatie van de longen. 
Dit kan komen door de verhoogde ademweerstand van het gas op diepte of door niet door ademen.

bullet

Stoornissen in de diffusie.  Bij zuurstofvergiftiging bijvoorbeeld wordt het membraan van de longblaasjes dikker, waardoor zuurstof moeilijker naar het bloed kan difrunderen;

bullet

De zuurstof moet de weefsels ook bereiken. 
Als de weg is geblokkeerd, bijvoorbeeld door stikstofbelletjes in het bloed, heeft het weefsel achter de blokkade te weinig zuurstof.  Voorbeelden hiervan zijn decompressieziekte en luchtembolie; Ook kan het voor komen, dat het bloed onvoldoende zuurstof kan transporteren.  Of er zijn te weinig rode bloedlichaampjes, bijvoorbeeld na een ernstige verwonding waarbij het bloedvolume in het lichaam op peil wordt gebracht met andere vloeistoffen dan bloed. Het kan ook zijn dat het bloed minder zuurstof kan opnemen, bijvoorbeeld door;
 
bullet

koolmonoxydevergiftiging.

bullet

Onvoldoende zuurstoftoevoer, te wijten aan de duikapparatuur. 

De oorzaken hiervan kunnen zijn:
 
bullet

de gasvoorraad is op;

bullet

de zuurstofconcentratie in de tank is te laag,.  Dit laatste kan komen door het vullen met het verkeerde gas, bijvoorbeeld stikstof of een mengsel, dat bedoeld is voor diepe duiken, terwijl men niet zo diep wil gaan.  Ook de vorming van roest in de tank verbruikt zuurstof, waardoor de zuurstofconcentratie in de lucht sterk afneemt.

verschijnselen voor de duiker zijn:

bullet

moeheid

bullet

hoofdpijn

bullet

kortademigheid bij inspanning

bullet

euforie (zich prettig voelen)

 Terug

 

Laatste update: 04-02-11     Copyright 2003 - Johan Neuts